مشخصات اصلی


قیمت: 30000 تومان

معرفی اجمالی محصول

کتاب طب استعماری عوارض تغذیه ناسالم و داروهای شیمیایی

طب استعماری؛ طب مافیایی و شبکه در هم تنیده‌ای است که فرآیند تهیه و تولید تا توزیع داروهای شیمیایی در میان ملت‌ها به ویژه ایران و منطقه خاورمیانه را دربر می‌گیرد.

طب استعماری، تنها از نظر اقتصادی و مالی مردم را نشانه نمی‌گیرد بلکه جان و روان آحاد ملت‌ها را برای رسیدن به سودهای کلان هدف گرفته است.

طب استعماری، ترفند چند صدسال امیریالیسم فرهنگی برای تضعیف نیروی انسانی، و غارت منابع ملی ملت‌ها و عادت‌مند کردن آن‌ها به مصرف مواد شیمیایی، نفی هویت، خودباوری و خودکفایی ملی است.

اکنون که به همت پیشگامان این حوزه‌ی فاخر، نهضت احیای طب اسلامی ـ ایرانی شکل گرفته است دفاع از حریم طب سنتی به مثابه‌ی یک وظیفه‌ی ملی بر دوش همگان به‌ویژه فرهیختگان و دانشوران عرصه‌ی فرهنگ میراث مکتوب و باورمندان سترگ این خطه‌ی هنرپرور، رویکرد نوینی را نوید می‌دهد که بهره‌مندی از منابع گیاهان دارویی از جلوه‌های درخشان این حرکت امیدبخش است.

کتاب طب استعماری، عوارض داروهای شیمیایی، گوشه‌هایی از این گرایش مبارک را باتوجه به ابعاد همسازی‌ها و چالش‌های طب مدرن و طب سنتی به تصویر می

نقد و بررسی
مشخصات فنی
فیلم محصول
پرسش و پاسخ

نقد و بررسی


کتاب طب استعماری عوارض تغذیه ناسالم و داروهای شیمیایی

طب استعماری؛ طب مافیایی و شبکه در هم تنیده‌ای است که فرآیند تهیه و تولید تا توزیع داروهای شیمیایی در میان ملت‌ها به ویژه ایران و منطقه خاورمیانه را دربر می‌گیرد.

طب استعماری، تنها از نظر اقتصادی و مالی مردم را نشانه نمی‌گیرد بلکه جان و روان آحاد ملت‌ها را برای رسیدن به سودهای کلان هدف گرفته است.

طب استعماری، ترفند چند صدسال امیریالیسم فرهنگی برای تضعیف نیروی انسانی، و غارت منابع ملی ملت‌ها و عادت‌مند کردن آن‌ها به مصرف مواد شیمیایی، نفی هویت، خودباوری و خودکفایی ملی است.

اکنون که به همت پیشگامان این حوزه‌ی فاخر، نهضت احیای طب اسلامی ـ ایرانی شکل گرفته است دفاع از حریم طب سنتی به مثابه‌ی یک وظیفه‌ی ملی بر دوش همگان به‌ویژه فرهیختگان و دانشوران عرصه‌ی فرهنگ میراث مکتوب و باورمندان سترگ این خطه‌ی هنرپرور، رویکرد نوینی را نوید می‌دهد که بهره‌مندی از منابع گیاهان دارویی از جلوه‌های درخشان این حرکت امیدبخش است.

کتاب طب استعماری، عوارض داروهای شیمیایی، گوشه‌هایی از این گرایش مبارک را باتوجه به ابعاد همسازی‌ها و چالش‌های طب مدرن و طب سنتی به تصویر می‌کشد.


مشخصات فنی


فیلم محصولپرسش و پاسخ


ارسال پرسش جدید

نام :
ایمیل :
متن :
کد امنیتی : ریست تصویر
محصولات مرتبط