قوانین سایت :
محصولات این سایت زیر نظر موسسه احیای سلامت ایرانیان مورد تایید دکتر حسین روازاده است و آدرس مرکز نیز قرار داده شده است و می توانید نیز از روابط عمومی موسسه نیز استعلام نمایید تا اطمینان حاصل نمایید

سایت مرکز احیای سلامت ایرانیان :
www.Ehyasalamat.ir